בראשית בראה אלוהים את השמים ואת הארץ.
והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום.
ומתוך התוהו ובוהו נתגלתה עיר;
בינות האבק והחולות הופיעו יצורים מופלאים,
קמו מבנים מרהיבים,
התרחשו מעשי אהבה ונפלאות.
ותראה אלוהים כי טוב.

A sticker I wrote and designed after Midburn 2014 as a gift to the community.